Huisregels

Beste bezoeker,

Om een goede en prettige sfeer te garanderen hebben wij een aantal huisregels bepaald.

1. Het is ten strengste verboden onveilig seks te hebben met onze dames. Condoomgebruik is verplicht.

2. Wij behouden ons het recht voor om u te weigeren als wij vermoeden dat u onder invloed van verdovende middelen bent.

3. Wij hanteren een antidrugsbeleid. Soft- en harddrugs zijn ten strengste verboden.

4. Wij tolereren geen agressie of geweld tegen onze dames of ons personeel. In dergelijke gevallen schakelen wij ten allen tijde de politie in.

5. Het is niet toegestaan persoonsgegevens uit te wisselen met onze dames. Wij zien erop toe dat zowel uw anonimiteit en privacy, als die van uw dame gewaarborgd wordt.

6. Wij verwachten van u dat u zich respectvol gedraagt. Daarnaast stellen wij het ook zeer op prijs als u tijd heeft besteed of tijd op de kamer wilt besteden aan uw persoonlijke hygiëne (handen wassen, gepoetste tanden, gewassen lichaam).

7. Een sekswerker mag een klant of een seksuele handeling altijd weigeren.

Namens Privéhuis Sandra wensen wij u veel spannend plezier toe tijdens uw verblijf.